Video darslar

Turli fanlardan video darsliklar

Ingliz tili darslari
1/10 videolar
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='1'>
1
Ingliz tili 1-dars
Ingliz tili 1-dars
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='2'>
2
Ingliz tili 1-dars (amaliyot)
Ingliz tili 1-dars (amaliyot)
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='3'>
3
Ingliz tili 2-dars
Ingliz tili 2-dars
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='4'>
4
Ingliz tili 2-dars (amaliyot)
Ingliz tili 2-dars (amaliyot)
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='5'>
5
Ingliz tili 3-dars
Ingliz tili 3-dars
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='6'>
6
Ingliz tili 3-dars (amaliyot)
Ingliz tili 3-dars (amaliyot)
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='7'>
7
Ingliz tili 4-dars
Ingliz tili 4-dars
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='8'>
8
Ingliz tili 4-dars (amaliyot)
Ingliz tili 4-dars (amaliyot)
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='9'>
9
Ingliz tili 5-dars
Ingliz tili 5-dars
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='10'>
10
Ingliz tili 5-dars (amaliyot)
Ingliz tili 5-dars (amaliyot)