Dars jadvali

O'qituvchilar va o'quvchilar uchun barcha dars jadvallari

 • 1 "A"
 • 1 "B"
 • 1 "V"
Dushanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 Ona tili 10:35
5 Yo'l harakati 11:25
Seshanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Atrof olam 09:40
4 Ona tili 10:35
5 O'qish 11:25
Chorshanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Tasviriy San`at 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Payshanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Musiqa 10:35
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Texnalogiya 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Odobnoma 11:25
Dushanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Odobnoma 10:35
5 Yo'l xarakati 11:25
Seshanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Jismoniy tarbiya 09:40
4 Ona tili 10:35
5 Musiqa 11:25
Chorshanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Jismoniy tarbiya 09:40
4 Ona tili 10:35
5 Musiqa 11:25
Payshanba
1 O'qish 08:00
2 Ingliz tili 08:50
3 Matematika 09:40
4 Ona tili 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 Tas/san`at 10:35
Dushanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Tasviriy sanat 10:35
Seshanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 O'qish 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Ona tili 11:25
Chorshanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 O'qish 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Ona tili 11:25
Payshanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Atrof olam 09:40
4 Ona tili 10:35
5 Musiqa 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Odobnoma 09:40
4 Texnologiya 10:35
5 Yo`l harakati 11:25
 • 2 "A"
 • 2 "B"
 • 2 "V"
Dushanba
1 Matematika 08:00
2 Ingliz tili 08:50
3 Atrof olam 09:40
4 Ona tili 10:35
5 O'qish 11:25
Seshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Jismoniy tarbiya 09:40
4 Musiqa 10:35
5 Odobnoma 11:25
Chorshanba
1 Matematika 08:00
2 Rus tili 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Ona tili 11:25
Payshanba
1 08:00
2 Rus tili 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Texnalogiya 10:35
5 O`qish 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Tasviriy san'at 09:40
4 O'qish 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Dushanba
1 Matematika 08:00
2 Atrof olam 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Musiqa 10:35
5 O'qish 11:25
Seshanba
1 Matimatika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Odobnoma 11:25
Chorshanba
1 Rus tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 O`qish 10:35
5 Tas/san`at 11:25
Payshanba
1 Rus tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 O`qish 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Ingliz tili 08:50
3 Matematika 09:40
4 Texnnologiya 10:35
5 O'qish 16:25
Dushanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Jismoniy tarbiya 09:40
4 Tasviriy sanat 10:35
5 O'qish 11:25
Seshanba
1 Matematika 08:00
2 Rus tili 08:50
3 Musiqa 09:40
4 Ona tili 10:35
5 O'qish 11:25
Chorshanba
1 Matematika 08:00
2 Ingliz tili 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Odobnoma 10:35
5 O'qish 11:25
Payshanba
1 Matematika 08:00
2 Atrof olam 08:50
3 O'qish 09:40
4 Rus tili 10:35
5 Texnologiya 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Ingliz tili 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
 • 3 "A"
 • 3 "B"
 • 3 "V"
Dushanba
1 Matematika 08:00
2 Ona til 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Seshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Texnologiya 09:40
4 O'qish 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Chorshanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Rus tili 09:40
4 Tabiat 10:35
5 Ona tili 11:25
6 O'qish (0,5) 12:15
Payshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 O'qish 09:40
4 Tas/san'at 10:35
5 Rus tili 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Musiqa 09:40
4 Odobnoma 10:35
5 O'qish 11:25
Dushanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Odobnoma 11:25
6 Tasviriy san'at 12:15
Seshanba
1 O'qish 08:00
2 Matematika 08:50
3 Jismoniy tarbiya 09:40
4 Ona tili 10:35
5 Musiqa 11:25
Chorshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Tabiat 09:40
4 O'qish 10:35
5 Rus tili 11:25
Payshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Rus tili 09:40
4 Musiqa 10:35
5 O'qish 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 O'qish 11:25
Dushanba
1 Matematika 08:00
2 Odobnoma 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 O'qish 11:25
Seshanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 O'qish 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Ona tili 16:25
Chorshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 O'qish 09:40
4 Rus tili 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Payshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Tas/san'at 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 Ona tili 10:35
5 O'qish 11:25
6 Texnologiya 12:15
 • 4 "A"
 • 4 "B"
 • 4 "V"
 • 4 "G"
Dushanba
1 Matematika 08:00
2 Rus tili 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 O'qish 11:25
Seshanba
1 Rus tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Tas/san'at 10:35
5 O'qish 11:25
Chorshanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Texnologiya 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
6 O'qish 12:15
Payshanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Tabiatshunoslik 10:35
5 O'qish 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Odobnoma 10:35
5 Musiqa 11:25
6 O'qish 12:15
Dushanba
1 Matematika 08:00
2 Rus tili 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 Ona tili 10:35
5 O'qish 11:25
Seshanba
1 Matematika 08:00
2 Tabiat 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 O'qish 11:25
Chorshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Rus tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Texnologiya 11:25
Payshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Odobnoma 09:40
4 Ona tili 10:35
5 O'qish 11:25
Dushanba
1 Ingliz tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Seshanba
1 Matematika 08:00
2 Rus tili 08:50
3 Ona tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Tas/san'at 11:25
Chorshanba
1 Rus tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Texnologiya 11:25
Payshanba
1 Matematika 08:00
2 Ingliz tili 08:50
3 Ona tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Tabiatshunoslik 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 O'qish 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Dushanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Odobnoma 09:40
4 Rus tili 10:35
5 O'qish 11:25
Seshanba
1 Rus tili 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ingliz tili 09:40
4 Ona tili 10:35
5 O'qish 11:25
Chorshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Texnologiya 09:40
4 Musiqa 10:35
5 O'qish 11:25
Payshanba
1 Matematika 08:00
2 Ona tili 08:50
3 Tas/san'at 09:40
4 O'qish 10:35
5 Tabiatshunoslik 11:25
6 Jismoniy tarbiya 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 08:00
2 Matematika 08:50
3 Ona tili 09:40
4 Ingliz tili 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
6 O'qish 12:15
 • 5 "A"
 • 5 "B"
 • 5 "V"
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
Seshanba
1 Musiqa 13:00
2 Matematika 13:50
3 Adabiyot 14:40
4 Tasvriy sanat 15:35
5 Tarix 16:25
6 Xorijiy til 17:15
Chorshanba
1 Matematika 13:00
2 Botanika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Adabiyot 15:35
5 Ona tili 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Vatan tuyg`usi 16:25
Juma
1 Matematika 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Matematika 14:40
4 Tarix 15:35
5 Rus tili 16:25
Shanba
1 Geografiya 13:00
2 Adabiyot 13:50
3 Matematika 14:40
4 Texnologiya 15:35
5 Texnologiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
 • 6 "A"
 • 6 "B"
 • 6 "V"
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
Seshanba
1 Musiqa 13:00
2 Matematika 13:50
3 Adabiyot 14:40
4 Tasvriy sanat 15:35
5 Tarix 16:25
6 Xorijiy til 17:15
Chorshanba
1 Matematika 13:00
2 Botanika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Adabiyot 15:35
5 Ona tili 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Vatan tuyg`usi 16:25
Juma
1 Matematika 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Matematika 14:40
4 Tarix 15:35
5 Rus tili 16:25
Shanba
1 Geografiya 13:00
2 Adabiyot 13:50
3 Matematika 14:40
4 Texnologiya 15:35
5 Texnologiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
 • 7 "A"
 • 7 "B"
 • 7 "V"
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
Seshanba
1 Musiqa 13:00
2 Matematika 13:50
3 Adabiyot 14:40
4 Tasvriy sanat 15:35
5 Tarix 16:25
6 Xorijiy til 17:15
Chorshanba
1 Matematika 13:00
2 Botanika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Adabiyot 15:35
5 Ona tili 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Vatan tuyg`usi 16:25
Juma
1 Matematika 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Matematika 14:40
4 Tarix 15:35
5 Rus tili 16:25
Shanba
1 Geografiya 13:00
2 Adabiyot 13:50
3 Matematika 14:40
4 Texnologiya 15:35
5 Texnologiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
 • 8 "A"
 • 8 "B"
 • 8 "V"
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
Seshanba
1 Musiqa 13:00
2 Matematika 13:50
3 Adabiyot 14:40
4 Tasvriy sanat 15:35
5 Tarix 16:25
6 Xorijiy til 17:15
Chorshanba
1 Matematika 13:00
2 Botanika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Adabiyot 15:35
5 Ona tili 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Vatan tuyg`usi 16:25
Juma
1 Matematika 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Matematika 14:40
4 Tarix 15:35
5 Rus tili 16:25
Shanba
1 Geografiya 13:00
2 Adabiyot 13:50
3 Matematika 14:40
4 Texnologiya 15:35
5 Texnologiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
 • 9 "A"
 • 9 "B"
 • 9 "V"
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
Seshanba
1 Musiqa 13:00
2 Matematika 13:50
3 Adabiyot 14:40
4 Tasvriy sanat 15:35
5 Tarix 16:25
6 Xorijiy til 17:15
Chorshanba
1 Matematika 13:00
2 Botanika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Adabiyot 15:35
5 Ona tili 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Vatan tuyg`usi 16:25
Juma
1 Matematika 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Matematika 14:40
4 Tarix 15:35
5 Rus tili 16:25
Shanba
1 Geografiya 13:00
2 Adabiyot 13:50
3 Matematika 14:40
4 Texnologiya 15:35
5 Texnologiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
 • 10 "A"
 • 10 "B"
 • 10 "V"
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
Seshanba
1 Musiqa 13:00
2 Matematika 13:50
3 Adabiyot 14:40
4 Tasvriy sanat 15:35
5 Tarix 16:25
6 Xorijiy til 17:15
Chorshanba
1 Matematika 13:00
2 Botanika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Adabiyot 15:35
5 Ona tili 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Vatan tuyg`usi 16:25
Juma
1 Matematika 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Matematika 14:40
4 Tarix 15:35
5 Rus tili 16:25
Shanba
1 Geografiya 13:00
2 Adabiyot 13:50
3 Matematika 14:40
4 Texnologiya 15:35
5 Texnologiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
 • 11 "A"
 • 11 "B"
 • 11 "V"
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
Seshanba
1 Musiqa 13:00
2 Matematika 13:50
3 Adabiyot 14:40
4 Tasvriy sanat 15:35
5 Tarix 16:25
6 Xorijiy til 17:15
Chorshanba
1 Matematika 13:00
2 Botanika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Adabiyot 15:35
5 Ona tili 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Jismoniy tarbiya 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Vatan tuyg`usi 16:25
Juma
1 Matematika 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Matematika 14:40
4 Tarix 15:35
5 Rus tili 16:25
Shanba
1 Geografiya 13:00
2 Adabiyot 13:50
3 Matematika 14:40
4 Texnologiya 15:35
5 Texnologiya 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Xorijiy til 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Tasviriy sanat 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 Musiqa 14:40
4 Ona tili 15:35
5 Xorijiy til 16:25
6 Vatan tuyg`usi 17:15
Chorshanba
1 Adabiyot 13:00
2 Tarix 13:50
3 Rus tili 14:40
4 Matematika 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
6 Informatika (0,5) 17:15
Payshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Xorijiy til 15:35
5 Adabiyot 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Tarix 14:40
4 Rus tili 15:35
5 Botanika 16:25
Shanba
1 Adabiyot 13:00
2 Texnologiya 13:50
3 Texnologiya 14:40
4 Matematika 15:35
5 Geografiya 16:25